รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนดาราพิทยาคม
162/5 หมู่ 5   ตำบลบ้านดารา  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
เบอร์โทรศัพท์ 055 496136
Email : dara@daraschool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :