ติดต่อเรา
โรงเรียนดาราพิทยาคม
162/5 หมู่ 5   ตำบลบ้านดารา  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
เบอร์โทรศัพท์ 055 496136
Email : dara@daraschool.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/darapitayakom


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน